Om OS

ESportVest :

Vi er en gruppe af forældre der gennem længere tid har funderet over den til tider store fraflugt af særligt helt unge mennesker fra de forskellige idrætsudøvende foreninger. For at sikre at foreningsløse unge og andre unge der ikke er knyttet til en sportslig/social forening kan få et netværk og stadig være tilknyttet det dejlige område omkring Ølgod Hallen vi har, har vi valgt danne foreningen EsportVest. Det er med fuldt overlæg vi har valgt Hallen som udgangspunkt, således det ikke hedder pizza og cola, men at man også er knyttet til hallens øvrige aktiviteter. Vi har mødt stor velvilje fra de øvrige foreninger.

Det er et relativt dyrt at opstarte en Esport forening. Vi ansøgte derfor Aage Dahls Fond samt Ølgod Elfond om hjælp til opstarten.

Begge fonde har bakket fuldt op om vores ansøgninger, hvilket vi er meget taknemmelige for.

AVDAN A/S har sponseret installations-timer, kabler samt netværksudstyr for at få lokalet på 1.sal i Ølgod Hallen klar til premieren Fed Fredag 13/9-19. Geekd har ligeledes sørget for gamer udstyr, stole osv.

Udover de bidrag fondene har ydet, er det stadigt nødvendigt med støtte og et kontingent for at deltage aktivt i foreningen. Vi tilstræber os at holde kontingentet på et niveau hvor alle bær kunne være med.

Vores forventning er at vi kan holde foreningen økonomisk fornuftigt kørende i form af medlemmer i fremtiden. Det er ikke et mål at skabe overskud, blot at sikre der er økonomi således udstyr og øvrigt kan holdes i god stand og opdateres løbende.  Vi har god sparring med ØGU i den forbindelse, de sørger for at håndtere vores kasse, ligesom vi anvender deres booking/medlems system til at styre hold.

Esportvest bestyrelsen er sammensat af folk fra vidt forskellige, erhverv, sportslige og sociale interesser.

Vi ser en fremtidig mulighed for sparring med Ølgod Skole og at kunne tilbyde unge herfra i et professionelt setup i undervisningstiden, hvis man ønsker dette som et valgfag på sigt.

Der arbejdes på at få en aftale på plads med Ølgod Efterskole for at deres Epsorts elever kan være en del af træner miljøet på Eportvest. Yderligt har vi et par trænere i gang med uddannelsen, til træner gennem DGI.

Bestyrelsen:

Formand : Christian Hansen  info@esportvest.dk

Næstformand : Christian Hvelplund

Kasserer : Per Tholander

Niels Myhlenfordt Kristensen

Ronnie Olesen

 

Teknisk resource:

Asbjørn Gregersen