Historie

ØGU’s historie

Ølgod Ungdomsforening blev grundlagt den 22. marts 1908 af Waldemar Rasmussen. Efter et ophold på Askov højskole samlede han unge mænd for at læse op af Bjørnestjerne Bjørnson og Selma Lagerloff. Han var god til at dele ud af sin viden og god til at lytte.

Ved den stiftende generalforsamling vedtoges love, der var så fint udformet, at de forblev uændrede i mange år frem.

Aktiviteterne i foreningen var fælleslæsning og foredrag. Disse aftner blev afholdt i konfirmandstuen. Allerede kort tid efter stiftelsen af foreningen flyttedes møderne til afholdshotellet grundet så stor tilslutning, at halvdelen af tilhørerne måtte stå udenfor og lytte gennem de åbne vinduer indtil konfirmandstuen.

I 1921 opførtes dilettant stykket ”Folkeviser”. Dette stykke blev et vendepunkt. Nu blev der krævet mere af fælleslæsningen nemlig iscenesættelse, kostumer, dekorationer og sminkning. Vi nærmer os så småt amatørteater.

Af programmet for aktiviteterne fra 1933 fremgår det, at folkedans og sanglege nu også tilbydes på mødeaftnerne.

Jeg kan nævne at et helårligt medlemskab af foreningen i 1945 kostede 4 kroner.

Uden at kunne angive et præcist årstal blev der taget initiativ til en fritidsklub i 1950’erne. I slutningen af 1950’erne blev friluftscenen i Ølgod Plantage opført.

I begyndelsen af 1960’erne begyndte tilslutningen til møderne at svigte. Det førte med sig, at man begyndte at tale om sammenslutning med gymnastikforeningen. Medlemsskaren var ofte den samme, og aktiviteterne folkedans og amatørteater var der allerede et godt samarbejde omkring. Derefter blev programmet mere idrætsbetonet, og gymnastik blev foreningens største aktivitet i mange år. Desuden var atletik også med ved sammenslutningen.

Ved sammenlægningen kom også ungdomsklubben med i ØGU. Den var startet nogle år før, og den skulle føre ungdomsforeningens møder videre.

Ved opførelsen af svømmehallen i 1972 blev der startet en svømmeklub.

I 1973 kom bordtennis med.

I 1975 stoppede atletik grundet manglende tilslutning.

I 1983 var der følgende aktiviteter i ØGU: Gymnastik, svømning folkedans, bordtennis, amatørteater og klub. Ligeledes i 1983 blev friluftsscenen sat i stand i forbindelse med Hjedding Andelsmejeri fejrede 100 år.

Kilde: Jubilæumsskriftet fra 75 år.

 

ØGU’s formænd gennem årene

1908 Waldemar Rasmussen

1908 – 1910 Lærer Lund

1910 – 1912 Niels Nielsen

1912 – 1924 Lærer Bloch

1925 – 1945 Pastor Møller Andersen

1945 – 1945 Lærer Sig. Poulsen

1945 – 1948 Harry Møller Kristensen

1948 – 1951 Peder Hedeager

1951 – 1956 Jørgen Gaarde

1956 – 1958 Niels Chr. Madsen

1958 – 1961 Jens P. Pedersen

1961 – 1962 Kristian M. Kristensen

1962 – 1964 Henrik Ravn

Sammenslutning 25/9-1964

1964 – 1968 Henrik Ravn

1968 – 1969 Vagn Andersen

1969 – 1973 Carl-Veber Nielsen

1973 - 1989 Egon Knudsen

1989 – 1993 Anne Mette Strebel

1993 – 1997 Preben Klemmensen

1997 – 1999 Jan Pedersen

1999 – 2005 Kristian Klemmensen

2005 - 2015  Rikke Schønning Svarre

2015 - Dorthe Nielsen